Zarządzanie projektami

Główny filar mojej działalności to zarządzanie projektami (Project Management), ze szczególnym uwzględnieniem branży IT i organizacji pozarządowych. Pracuję zgodnie z  metodologią klasyczną lub zwinną obejmująca planowanie, harmonogramowanie, koordynację realizacji oraz kontrolę i rozliczenie zadań projektu zgodnie z jego założeniami (cele, harmonogram, budżet).Wymiar mojego zaangażowania w projekt  uzależniam od zapotrzebowania i możliwości klienta. Dzięki posiadanemu doświadczeniu mogę zarządzać całym projektem od początku do końca lub w określonych i uzgodnionych obszarach. Połączenie mojego doświadczenia i kompetencji sprawia, że świadczone usługi są wysokiej jakości, a szczera relacja z klientem i informacja zwrotna jest  zawsze stawiana na pierwszym miejscu

Przewiń do góry