O mnie

O mnie

Od kilkunastu lat pracuję przy zarządzaniu projektami – głównie w obszarze IT. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w korporacjach oraz wśród małych i średnich przedsiębiorstw, pracy zarówno w środowisku klasycznym jak i zwinnym oferuję usługę zarządzania projektami uszytą  według potrzeb i możliwości klienta. Jestem absolwentką stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Połączenie humanistycznych studiów z wieloletnią pracą w obszarze IT, współpracą  z kadrą zarządzającą oraz z programistami, a także z klientami sprawia, że doskonale potrafię zrozumieć potrzeby biznesowe, planować oraz nadzorować ich techniczną realizację.

Od sześciu lat intensywnie działam w środowisku organizacji pozarządowych zajmując się zarówno wsparciem przy tworzeniu oraz prowadzeniu stowarzyszeń formalnych i nieformalnych, wyszukiwaniem i pisaniem projektów dedykowanych dla konkretnych klientów jak i ich koordynacją. Oferuję wsparcie w procesie zdobywania zewnętrznego dofinansowania na działalność projektową.

Moją pasją jest działanie na rzecz świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Od sześciu lat działam wolontariacko wspierając zacieśnianie więzi lokalnych, zrównoważony rozwój oraz aktywność mieszkańców w Toruniu, a w szczególności w okręgu „Chełmińskie”. Dzięki kilkuletniej współpracy z organami władzy samorządowej zajmującymi się tematyką konsultacji społecznych, wieloletniemu zaangażowaniu w tematykę budżetu obywatelskiego oraz inicjatyw lokalnych przygotowuję szkolenia dla firm, organizacji pozarządowych, samorządów i szkół, na których uczestnicy nie tylko zapoznają się z tak ważną tematyką, ale również przekładają tę wiedze na praktykę pisząc projekt do budżetu obywatelskiego, inicjatywę lokalną, czy wniosek o konsultacje społeczne.

Wolny czas najchętniej spędzam na działce z rodziną, z dobrą książką lub wybierając się na przebieżki do lasu. To ostatnie jest dla mnie nieustannym źródłem nowych pomysłów i idei, które wcielam w życie przygotowując kolejne projekty i realizując kolejne inicjatywy.

Przewiń do góry