Home

About me

I have been working in Project Management area for many years now. Thanks to experience gained in corporations (mainly IT branch), small and medium enterprises, as well as working in classic and agile environment, I offer project management service that is tailored to suit customer requirements and capabilities.

I have graduated from international Relations in Nicolaus Copernicus University in Torun.The combination of humanistic background with many years of experience in the field of IT, cooperation with the management teams, programmers and clients allows me to understand, plan, coordinate and finally implement business projects in a professional manner.Additionally I am  the part of non-governmental organizations environment, the  President of “Chelminskie district – I live here”, I cooperate with many foundations and associations from Toruń and the region.

I do research within available grants, prepare applications and coordinate projects to meet customers’ requirements. I offer support in the process of obtaining external financing and coordination of current and new projects.My passion is working for the benefits of a conscious civil society. As a volunteer, I work supporting the strengthening of local ties, sustainable development and activity of Toruń residents, in particular in the “Chełmińskie” district. Thanks to several years of cooperation with representatives of local authorities dealing with the subject of social consultations, many years of involvement in the subject of civic budget and local initiatives, I prepare trainings for companies, NGOs, local governments and schools. These trainings not only provide a certain knowledge to participants, but also translate this knowledge into practice how to  write a project to the civic budget, a local initiative or a request for public consultation.I spend my free time with my family , I appreciate a good reading, gardening or running accross the woods. The latest is a constant source of new ideas, which I put into practice by preparing new projects and initiatives.

Your goals are my goals

Offer

Organization of events and conferences

Project management

Grants consulting

Training

Reference

Red Elliot NOKIA

To whom it may concern, It is my pleasure to forward this letter of recommendation of Justyna Kardasz for the post within your Company. Justyna and I worked together at Alcatel-Lucent then Nokia, where I was her manager and direct supervisor from 2009-2017.I have monitored her progress since leaving my team and remain impressed with her development. I enjoyed the time working with Justyna, and she was a real asset and would be to any team. Her strengths include honesty, dependability, and she is hard working. Problem solving skills have matured over the years and Justyna now can address complex issues with confidence, considering the ‘bigger picture’ and applying strategic managerial thinking to the issue. I saw Justyna as a future team manager as her skills matured. Good solid planning skills also helped contribute to her success in all tasks that she was asked to undertake. Justyna has undeniable talent but alongside that she has been a joy to work with. A real team player who has also bought the best out of team members, new and old and has also acted as a superb mentor for new staff It goes without saying that I confidently recommend Justyna for the job applied for. She would be a beneficial addition to your organisation. Please do not hesitate to contact me on +44 7908 971707 should you like to discuss Justyna’s experience further. I’d be happy to expand on my recommendation Best wishes,

Hanna Brzuszczak - Prezeska TSAS

Zdecydowanie rekomenduję Panią Justynę Kardasz do udziału w projekcie Liderzy PAWF. Jest to osoba, która ma ogromną moc oddziaływania na bliższe i dalsze otoczenie. Osobowość Pani Justyny zaintrygowała mnie podczas prowadzenia zajęć w ramach programu Akademia Trenera NGO, w którym Pani Justyna uczestniczyła. Pani Justyna osiąga to, co niemożliwe – pracując zawodowo w zupełnie innym obszarze, działa aktywnie zarówno w radzie okręgu „Chełmińskie”, jak i Stowarzyszeniu „Chełmińskie Przedmieście tu Mieszkam” oraz w Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych będąc żywym przykładem na to, że każdy może zmieniać swoje otoczenie i mieć realny wpływ na jego kształtowanie. Od lat działam w Toruniu koncentrując się w swoim stowarzyszeniu (Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej) na działaniach mających na celu wzrost aktywności społecznej szczególnie wśród osób starszych. Niemniej dotąd realizowałam swoje cele głównie w ramach programów rządowych, takich jak FIO czy ASOS. W związku z powyższym raz jeszcze zdecydowanie rekomenduje Panią Justynę do Państwa programu jako liderkę, która wywiera bardzo silny i pozytywny wpływ na otoczenie, zachęcając innych do wspólnego działania i kreowania nowej, lepszej rzeczywistości.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna „Książnica Kopernikańska w Toruniu” rekomenduje Panią Justynę Kardasz do programu Liderzy PAWF jako niekwestionowaną liderkę w okręgu „Chełmińskie”. Z Panią Justyną Kardasz współpracujemy od jesieni 2016 roku, wspólnie zrealizowaliśmy wiele inicjatyw. Przedstawicielki naszej filii w okręgu „Chełmińskie” każdorazowo uczestniczą i wspierają akcje organizowane przez Panią Kardasz. W ostatnich latach były to inicjatywy lokalne jak wspólne sprzątanie osiedla, spotkania dla Seniorów, festyny osiedlowe, jak i dwa duże święta okręgu, na których pojawiło się każdorazowo kilkaset osób. Zaangażowanie Pani Justyny Kardasz – zorganizowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej w portalach społecznościowych oraz włączenie lokalnych mediów – w akcję Kinder Polska „Wspólne czytanie” pomogło filii Książnicy zlokalizowanej w okręgu „Chełmińskie” uzyskać ponad 27 tys. głosów i otrzymać nowe książki o wartości 5 tys. złotych.

Paweł Baumgart, Alcatel Lucent

Justynas “qualities are accuracy and conscientiousness within her duties and responsibilities.She fulfilled her duties with great creativity. She came across as a person with a responsible approach towards customer requirements”

Przewodniczący Rady Miasta Torunia

„Pani Justyna Kardasz prezentuje bardzo interesujące wizje zmian w swoim środowisku i potrafi do nich przekonać swoich sąsiadów, współpracowników i władze miasta. Ma niezwykle rozwinięte kompetencje w zakresie współdziałania z ludźmi i ich efektywnego angażowania w inicjowane przez siebie projekty”.

Prezydent Torunia Michał Zaleski

„Z szacunkiem odbieram Pani oddanie dla spraw, które przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Pani bezinteresowne i profesjonalne zaangażowanie na rzecz rozwoju idei partycypacji społecznej w Toruniu oceniam bardzo wysoko.”

The numbers don't lie

0
Years of building interpersonal bridges
0
Thousands of voices of support
0 %
Effectiveness in grants
0
Participants at events

Blog

Cooperation

Scroll to top